Zoeken

Actievoorwaarden

Algemene actievoorwaarden Win een Fatbike

 1. De actie "Win een Fatbike" (hierna te noemen: "de Actieā€¯) wordt aangeboden door Hommerson Casino Arcades BV, Den Haag (hierna: "Hommerson Casino").
 2. Deze algemene actievoorwaarden zijn van toepassing op de Actie.
 3. De Actie loopt van maandag 1 juli 2024 t/m zondag 4 augustus 2024, 14.00u in alle vestigingen van Hommerson Casino, te weten: Den Haag De Speeltuin, Den Haag Forepark, Den Haag Spuimarkt, Gouda, Nieuwegein, Scheveningen Jackpot Palace, Scheveningen Palacestraat, Vlaardingen, Zoetermeer en Zaandam.
 4. De uitreikingsmiddag is zondag 4 augustus 2024 vanaf 14:00u. Aanwezigheid vereist om kans te maken.* De loten van Vestiging Palacestraat doen mee met de actie bij vestiging Scheveningen Jackpot Palace.
 5. De actie heeft tot doel de promotie van de hierboven genoemde vestigingen die handelen onder de naam Hommerson Casino gericht op 24 jaar en ouder en heeft te gelden als een promotioneel kansspel op grond van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 6. Personen jonger dan 24 jaar, personen met een entreeverbod, medewerkers en familieleden van Hommerson Casino en aan haar gelieerde ondernemingen en personen die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie zijn uitgesloten van deelname.
 7. Personen die in strijd handelen met de Algemene actievoorwaarden worden uitgesloten van deelname en/of het recht op een prijs.
 8. Uitleg van de actie
 • Deelname vanaf 24 jaar of ouder
 • Bij een bezoek aan Hommerson Casino in de actieperiode krijg je een stempelkaart. Bij elk bezoek krijg je een stempel.
 • De bovenste deel van de volle stempelkaart mag in de loterijbox, het onderste deel moet de gast bewaren.
 • De stempelkaart en lot zijn enkel geldig in de vestiging waar men  deze krijgt.
 • Er zijn tijdens de uitreikin drie trekkingen. De eerste trekking begint om 14:30 uur (100 euro speeltegoed), De tweede trekking om 15:30 uur (200 euro speeltegoed) en de laatste trekking (Fatbike) om 16:30.
 • De winnaar van de Fatbike mag in plaats van de Fatbike ook kiezen voor een geldbedrag van 700 euro.
 • Per ronde wordt een deelnemende gast geloot. Aanwezigheid verplicht.
 • Alle gewonnen bedragen zijn in contanten en belastingvrij. Hommerson Casino zal de belastingen voor haar rekening nemen.