Zoeken

Disclaimer

Algemeen

Deze disclaimer is van toepassing op onze website www.hommersoncasino.nl. Door het bezoeken van onze website en/of het gebruik van de informatie die via deze website wordt aangeboden, ga je ermee akkoord dat deze disclaimer van toepassing is.

 

Geen garanties

Als een vorm van service aan onze bezoekers biedt Hommerson Casino informatie op deze website aan. Hoewel we uiterste zorg betrachten bij het samenstellen van de verstrekte informatie, kunnen we niet garanderen dat deze altijd volledig, accuraat of compleet is. We bieden evenmin garantie dat het gebruik van deze informatie leidt tot de gewenste resultaten of dat de informatie geschikt is voor specifieke doeleinden.

 

Geen aansprakelijkheid

Wij kunnen niet garanderen dat het gebruik van de informatie op onze website geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Hommerson Casino en/of haar werknemers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die op enige wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of de verstrekte informatie.

 

Intellectueel eigendom

Alle gegevens die op onze website worden weergegeven, inclusief teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo's, zijn eigendom van Hommerson Casino of worden onder licentie gebruikt. Deze gegevens worden beschermd door databankrecht, auteursrecht, merkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. De (intellectuele) eigendomsrechten worden op geen enkele wijze overgedragen aan personen die toegang hebben tot deze website. Het is niet toegestaan voor bezoekers van onze website om de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen betaling beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hommerson Casino. Je mag echter wel informatie op onze website afdrukken of downloaden voor persoonlijk gebruik.

 

Links naar andere websites

Sommige links op onze website verwijzen naar websites die worden onderhouden door derden en waarover Hommerson Casino geen controle heeft. Hommerson Casino biedt geen garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. Het feit dat er links naar websites van derden aanwezig zijn, impliceert niet noodzakelijk dat wij de inhoud ervan sponsoren of onderschrijven.

 

Wijzigingen

De informatie op onze website kan op elk moment door ons worden gewijzigd. We behouden ons echter het recht voor om de informatie niet altijd up-to-date te houden. Als je vragen hebt naar aanleiding van de informatie op de website, staan wij uiteraard altijd klaar om je te helpen. Neem gerust contact met ons op.

 

Toepasselijk recht

Het Nederlands recht is van toepassing.